• 25 Nisan 2020

  İcrada Organik Bağ

  Mahkemelerce verilen tazminat veya alacak hukukuna dair kararlar veya borçlandırıcı sözleşmeler , bunların icra takiplerine yansımasını çokça işledik

  Devamı Oku
 • 25 Nisan 2020

  İtirazın İptali Davaları

  Borçlunun borcunu rızasıyla ödememesinin oluşturduğu hukuka aykırı durumu, devlet otoritesini temsilen icra dairesi, bazı yöntemlerle düzeltir.

  Devamı Oku
 • 25 Nisan 2020

  İcra Hukuku

  Gerçek ve tüzel kişilerin yine gerçek ve tüzel kişiler ile aralarındaki ilişkilerden doğan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda, devletin müdahalesi ile cebren yerine getirilmesine dair koyulan kuralların oluşturduğu hukuk dalına İcra Hukuku diyoruz.

  Devamı Oku